Velkommen til Aarhus Advokatforening

Aarhus Advokatforening er en forening for advokater, der driver selvstændig advokatvirksomhed i Aarhus retskreds.

Foreningen har til formål at varetage medlemmernes interesser og fremme det kollegiale forhold mellem advokaterne i retskredsen. Foreningen afholder i den forbindelse såvel faglige pointgivende kurser, som sociale arrangementer/virksomhedsbesøg for foreningens medlemmer.

Foreningen afholder endvidere løbende dialogmøder med Retten i Aarhus for at optimere samarbejdet mellem advokaterne i Aarhus og Retten i Aarhus, ligesom Foreningen har dialog med Danske Advokater og Advokatsamfundet med henblik på at fremme vores medlemmers interesser mest muligt.

Formanden informerer:

Onsdag den 24. april 2024 blev der afholdt ordinært foreningsmøde i Aarhus Advokatforening.
Jørgen Flodgaard, Per Bjerg Christensen og Kenneth Kvistgaard-Aaholm blev genvalgt til bestyrelsen, og bestyrelsen består således uændret af Birgitte Sølvkær Olesen, Susanne Buskov Møller, Per Bjerg Christensen, Kenneth Kvistgaard-Aaholm og Jørgen Flodgaard (formand). Vedhæftet finder I samtidig en orientering fra Retten i Aarhus om, at retten har været nødsaget til at ændre praksis for uanmeldte notarialforretninger. Retten regner med om nogle måneder igen i videre omfang at kunne tilbyde notarialforretninger uden tidsbestilling.
Læs hele teksten
Stenbroens Jurister åbner afdeling i Aarhus
Aarhus Advokatforening har i 2023 givet et bidrag til Stenbroens Jurister i forbindelse med at de har åbnet en afdeling i Aarhus. Støttekredsen består i øvrigt af Salling Fondene, og en række advokatfirmaer i Aarhus. Stenbroens Jurister bistår hjemløse, stofafhængige og andre udsatte med at få tag over hovedet, penge at købe mad for eller blive indskrevet i rusmiddelbehandling. Vi hilser initiativet velkommen.
Læs hele teksten

​Firmainformation

Aarhus Advokatforening

adresseinformation

c/o Advokat Jørgen Flodgaard

DOKK1 Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 Aarhus C

kontaktinformation

Telefon: 33 34 07 80

E-mail: joergen.flodgaard@dk.dlapiper.com