Om foreningen

 

Advokatforeningen er en sammenslutning

for advokater i Aarhus retskreds.

Som medlemmer optages advokater, der

driver selvstændigt advokatfirma i Aarhus

retskreds.

Det årlige kontingent udgør 800 kr. pr.

medlem.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på,

at advokatforeningen ikke er en klageinstans.

Hvis du ønsker at klage over en advokat kan

du henvende dig til Advokatsamfundet.

 

Formanden informerer:

Orientering fra Østjyllands Politi
Godkendelse af fotomapper og deltagelse i fotokonfrontation
Læs hele teksten
Orientering om ændrede berammelsesplaner
Ændrede berammelsesplaner med henblik på, at ingen berammede hovedforhandlinger i civile sager så vidt muligt skal omberammes.
Læs hele teksten
Orientering om alternativ indgang til Retten i Aarhus
Mulighed for at benytte rettens parterreindgang
Læs hele teksten

​Firmainformation

Aarhus Advokatforening

adresseinformation

c/o Advokat Jørgen Flodgaard

DOKK1 Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 Aarhus C

kontaktinformation

Telefon: 33 34 07 80

E-mail: joergen.flodgaard@dk.dlapiper.com