Formål og Arrangementer

​§3

Foreningens formål er styrkelse af sammenholdet mellem advokaterne i retskredsen for Retten i Århus, varetagelse af standsinteresser, herunder dygtiggørelse, fremme af god kollegialitet og fastsættelse af regler til fremme af medlemmernes praktiske samarbejde.

Foreningens formål er endvidere at medvirke til udpegning af kandidater fra foreningens medlemsområde til kollegiale organer indenfor Det Danske Advokatsamfund

Formanden informerer:

Orientering fra Østjyllands Politi
Godkendelse af fotomapper og deltagelse i fotokonfrontation
Læs hele teksten
Orientering om ændrede berammelsesplaner
Ændrede berammelsesplaner med henblik på, at ingen berammede hovedforhandlinger i civile sager så vidt muligt skal omberammes.
Læs hele teksten
Orientering om alternativ indgang til Retten i Aarhus
Mulighed for at benytte rettens parterreindgang
Læs hele teksten

​Firmainformation

Aarhus Advokatforening

adresseinformation

c/o Advokat Jørgen Flodgaard

DOKK1 Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 Aarhus C

kontaktinformation

Telefon: 33 34 07 80

E-mail: joergen.flodgaard@dk.dlapiper.com